TEORIJOS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

Grupės Kategorija I II III IV V  VI Mokymo pradžia Mokymo pabaiga
B  4  4 4
 B  4   4  4