APIE MUS

Mūsų darbo vertė – aiškus mokymas, išmintingas vairuotojas.

Mes siekiame tobulų paslaugų būsimų vairuotojų ruošime. Esame visada pasiruošę išklausyti visus pageidavimus, iki smulkmenų aptarti detales. Didžiuojamės galėdami pasiūlyti aiškų mokymą, profesionalius ir ypatingai kantrius, dėmesingus ir kompetetingus mokytojus.

Vairavimo mokykla tvirtai įsipareigoja paruošti pagarbius, pareigingus, kultūringus, atsakingus vairuotojus, suteikdama gerbiamiems mokiniams kokybišką, europietišką mokymą, kuris puikiai pasirūpins jūsų išmintingu vairavimu.

Mūsų tikslas – išgelbėti daugiau žmonių gyvybių keliuose.

Pasirinkus mūsų vairavimo mokyklą Jūs patvirtinate savo ryžtą išmokti daugiau ir nepasikliauti atsitiktinumais siekiant įgyti reikiamų žinių ir gebėjimų.

Kuo reiklesni būsite sau, tuo lengviau pasieksite norimą tikslą.

Ценность нашей работы – четкая подготовка, мудрый водитель.

Мы стремимся к совершенным услугам по подготовке будущих водителей. Мы всегда готовы выслушать все ваши пожелания, обсудить детали. Мы гордимся тем, что предлагаем четкую подготовку, профессиональные и чрезвычайно терпеливые, внимательные и компетентные преподаватели.

Автошкола стремится подготовить уважаемых, ответственных, культурных водителей, предоставляя качественную европейскую подготовку, которая позаботится о вашем мудром вождении..

Наша цель – спасти больше людей на дороге.

Выбирая нашу автошколу, вы подтверждаете свою решимость учиться больше и не полагаться на совпадения для приобретения необходимых знаний.

Чем более требовательны вы, тем легче вам будет достичь желаемой цели.

The value of our work is  clear training and a wise driver.

We strive for perfect services for the preparation of future drivers. We are always ready to listen to all of the requests and to discuss the details. We are proud to offer clear training, professional, extremely patient, attentive and competent teachers.

The driving school is firmly committed to prepare respectful, responsible and cultured drivers by providing students with a high quality European training that will take great care of the wise driving.

Our goal is to save more people’s lives on the road.

By choosing our driving school, you confirm your determination to learn more and not rely on coincidences to acquire the necessary knowledge and skills.

The more demanding you will be for yourself, the easier it will be to reach the desired goal.