EGZAMINAS

Mokyklinis teorijos:

Mokiniui teorijos galutinės įskaitos metu pateikiamas testas. Testą sudaro 30 klausimų,  naudojant kompiuterinę programą. Testui spręsti skiriama 30 minučių.
Mokinių teorijos galutinės įskaitos vertinimo rezultatai (testas su mokinio pažymėtais atsakymais į testo klausimus, mokinio vardas, pavardė, vertinimo data) saugoma vienerius metus nuo mokymo kursų baigimo liudijimo išdavimo datos.

Mokyklinis vairavimo:

Praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vykdoma tik tada, kai mokinys yra išlaikęs ir turi teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą.
Daromas vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka.

Išlaikius mokyklinius teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus informacija teikiama VĮ „Regitra“ informacinėje sistemoje.

Valstybinis egzaminas vyksta VĮ „Regitra“, tel. 8 700 55151

Registracija į egzaminą Regitroje.